Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – 07.12.2017

Η εταιρεία Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, σε συνέχεια ενημέρωσης από τον ΕΦΕΤ (αρ.πρωτ. 9129/07.12.2017), σχετικά με την ανίχνευση Salmonella spp  σε δείγμα κατεψυγμένου προϊόντος «ΑΒ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙ», προχωράει σε άμεση ανάκληση του προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία σήμανσης: LOT Number/TraceID : 1517266608, με ημερομηνία καταψύξεως: 23/09/2017 και ανάλωση έως : 17/03/2019.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Για τη Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ