Ποιότητα-ασφάλεια

Η εταιρεία ΦΛΩΡΙΔΗΣ AEBEK έχει συνδέσει το όνομά της με την άριστη ποιότητα. Η ασφάλεια του καταναλωτή και η απαίτησή του για σταθερή και υψηλή ποιότητα, αποτελεί δέσμευση ευθύνης και κίνητρο για συνεχή βελτίωση.

Η εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα. Διαθέτει τους κωδικούς κτηνιατρικής έγκρισης Α133, ΡΕ60, F70, IMP135 , οι οποίοι επιτρέπουν τη νόμιμη και με ασφαλή τρόπο δραστηριότητα της επιχείρησης σε όλους τους τομείς της επεξεργασίας και εμπορίας του κρέατος και των προϊόντων του.

Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005 καθώς και το Διεθνές πρότυπο τροφίμων IFS Food, version 6.

Καθημερινά πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραλαβή, επεξεργασία, αποθήκευση, διανομή), οι οποίοι εξασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Η επιχείρηση πλαισιώνεται τέλος από ένα συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό στους κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρέωση του και πρώτιστο μέλημα της εταιρείας.