Επεξεργασία

Η «ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ» διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας & παραγωγής προϊόντων κρέατος. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τηρούνται οι αυστηρότεροι κανόνες ελέγχου και υγιεινής.
Η διαδικασία παραγωγής ελέγχεται πλήρως και καταγράφεται, ώστε να εξαλείφεται κάθε πιθανότητα σφάλματος.

Η διασφάλιση της ποιότητας, είναι ο μοναδικός στόχος ολόκληρης της παραγωγής. Έτσι, παραμένει ικανοποιημένος και ο πιο απαιτητικός καταναλωτής.