Συσκευασία

Η «ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ» διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό στη συσκευασία κρέατος, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ανάγκες του FOOD RETAIL (Super Market) και συσκευασίες χονδρικής (HO.RE.CA – Βιομηχανίες Κρέατος).