Διακίνηση

Η διακίνηση είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας. Η αλυσίδα ψύξης τηρείται αυστηρά από την παραλαβή και την επεξεργασία μέχρι την παράδοση στον πελάτη εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Η «ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ» είναι εξοπλισμένη με πολυάριθμο ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων φορτηγών ψυγείων που καθημερινά διανέμει τα προϊόντα στους πελάτες της, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.